Các hỗ trợ cho sinh viên trường cao đẳng Quốc tế QUT (QUTIC)

Các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên trường cao đẳng Quốc tế QUT (QUTIC)

Trường Cao Đẳng Quốc Tế QUT (QUTIC) trực thuộc Đại học QUT – một trong những trường Đại học dưới 50 tuổi chất lượng nhất nước Úc (theo Times Higher Education). Khi là sinh viên tại QUTIC, bạn cũng đã trở thành một thành viên của Đại học QUT. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ được tận hưởng mọi dịch vụ tiện ích tại tất cả các cơ sở của QUT mà một sinh viên chính thức tại Đại học QUT nhận được.

Khi học tập tại trường cao đẳng Quốc tế QUT, bạn sẽ được cung cấp rât nhiều các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên.

Hỗ trợ về ngôn ngữ và học tập

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về ngôn ngữ và tư vấn học tập. Các cố vấn của chúng tôi sẽ cung cấp cho học sinh các hỗ trợ cá nhân cùng với hỗ trợ nhóm để tiếp tục phát triển hơn nữa ngôn ngữ Anh văn và các nhu cầu về viết văn học thuật. Bên cạnh đó, có tổ chức các buổi  hội thảo và dịch vụ tư vấn một – một để hướng dẫn cho học sinh phát triển các ki năng vè ngôn ngữ và nghiên cứu học thuật

Hỗ trợ tư vấn về phúc lợi cho sinh viên

Các nhân viên phúc lợi của trường QUTIC cung cấp các thông tin, lời khuyên, dịch vụ tư vấn, các hỗ trợ thông qua ccs buổi hẹn gặp cá nhân và một loạt các hội thảo, hoạt động. Sự hỗ trợ của các nhan viên sẽ giúp bạn có nhiều kinh nghiệm để sống và học tập tại thành phố Brisbane

Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế

Các sinh viên của trường QUITC không chỉ được tận hưởng các dịch vụ của trường cao đẳng Quốc tế QUT mà còn được sửdụng các dịch vụ và cư sở vật chất của trường công nghệ Queesland.

Dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế

Các dịch vụ ngôn ngữ và học tập

Hỗ trợ việc làm

Các dịch vụ y tế

Gia nhập nhóm cộng đồng quốc tế

Các dịch vụ về chỗ ở

Chương trình cố vấn

Các cố vấn đã được đào tạo của trường cao đẳng Quốc tế QUT sẽ giúp bạn thích ứng, dần điểu chỉnh bắt nhịp với cuộc sống ở Uc. Mỗi kì học, sinh viên trường cao đẳng Quốc tế sẽ hỗ trợ các sinh viên mới với các hoạt động định hướng để thích ngh với với cuộc sống và học tập ở đây. Chương trình cố vấn cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho các nhà tư vấn để phát triển kĩ năng lãnh đạo và cho cá sinh viên mới cảm thấy luôn nhận  được sự hỗ trợ bởi các tiền bối đi trước và có thêm những người bạn mới

Chương trình xã hội

Sinh viên của trường đến từ các nước và nền tảng khác nhau, tạo nên một cộng đồng sinh viên đa dạng và đầy màu sắc. Là sinh viên của trường cao đẳng Quốc tế QUT, bạn sẽ có cơ hội gặp mặt các sinh viên của trường đại học Công nghệ Queensland, tham gia các câu lạc bộ và tổ chức của sinh viên trường QUT, tham gia các chuyến đi và hoạt động được tổ chức bởi các dịch vụ sinh viên quốc tế của QUT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN