Các khóa dự bị đại học tại đại học Công nghệ Queensland (QUT)

Đại học QUT thông báo tới tất cả du học sinh quốc tế về chương trình dự bị của trường như sau:

Chương trình văn bằng cao đẳng: chương trình tương đương với năm thứ nhất chương trình cử nhân liên quan. Trong chương trình cao đẳng bạn sẽ học 6 môn và 2 môn Tiếng Anh. Bằng cao đẳng QUT giúp bạn:

– Được bớt 1 năm học

– Trau dồi Tiếng Anh

– Thích nghi với việc học tập, văn hóa và ngôn ngữ

Chương trình cơ sở: theo học chương trình cơ sở như là liên thông vào năm thứ nhất của chương trình cử nhân QUT, giúp bạn làm quen dễ dàng với cuộc sống đại học và được soạn thảo để sinh viên, có thể đáp ứng yêu cầu học tập và Tiếng Anh cho chương trình cử nhân QUT có yêu cầu tuyển sinh IELTS lên đến 6.5. Về mặt học tập, sinh viên hội đủ điều kiện có thể theo học EAP nâng cao để đáp ứng yêu cầu tiếng Anh với các chương trình đòi hỏi IELTS 7.0.

Nếu đã học xong lớp 11 hoặc Lớp 12 tại Việt Nam với các thứ hạng đạt yêu cầu, bạn có thể hội đủ điều kiện nhập học chương trình cơ sở của QUT.

Dưới đây là các khóa học dự bị của trường QUT:

1. Văn bằng Cao đẳng Kinh doanh

Thời gian: 2 học kỳ

Học phí (2016): $ 9307

Ngày nhập học: 22/6/2016 đến 21/2/2017

2. Văn bằng cao đẳng công nghiệp sáng tạo

Thời gian: 2 học kỳ

Học phí (2016): $ 9307

Ngày nhập học: 22/6/2016 đến 21/2/2017

3. Văn bằng Cao đẳng Công nghệ thông tin

Thời gian: 2 học kỳ

Học phí (2016): $ 9307

Ngày nhập học: 22/6/2016 đến 21/2/2017

4. Văn bằng cao đẳng kỹ thuật công trình

Thời gian: 2 học kỳ

Học phí (2016): $ 12 875

Ngày nhập học: 22/6/2016 đến 21/2/2017

5. Cơ sở tiêu chuẩn

Thời gian: 2 học kỳ

Học phí (2016): $ 8 687

Ngày nhập học: 22/6/2016 đến 21/2/2017

6. Cơ sở nâng cao

Thời gian: 1 năm học tập

Học phí (2016): $ 19 112

Ngày nhập học: 24/2/2016 đến 23/12/2016

BÀI VIẾT LIÊN QUAN