Chương trình dự bị đại học của đại học Công nghệ Queensland

Các chương trình dự bị đại học của trường cao đẳng quốc tế QUT (QUTIC) được thiết kể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình đại học tại đại học QUT

Chương trình nền tảng

Chương trình nền tảng của QUTIC có thể giúp bạn đáp ứng yêu cầu về học thuật sau khi hoàn thành chương trình lớp 11 hoặc lớp 12 THPT (hoặc tương đương). Chương trình này cũng giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của hệ đại học tại đại học QUT.

Bạn có thể tham gia một trong các chương trình nền tảng sau:

Chương trình nền tảng cơ bản (hai học kỳ)

Chương trình nền tảng mở rộng (một năm)

Chương trình nền tảng mở rộng phù hợp cho sinh viên cần bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Anh hoặc hỗ trợ thêm về học tập.

Khi bạn đã hoàn thành chương trình nền tảng và đáp ứng các yêu cầu đầu vào của hệ cử nhân thuộc ngành mà bạn lựa chọn, bạn sẽ được sắp xếp để chuyển tiếp lên chương trình cử nhân năm đầu tiên.

Các chương trình Foundation:

– Bổ trợ kiến thức để vào thẳng chương trình cử nhân của đại học QUT có yêu cầu nhập IELTS 6.5 hoặc 6.0 và không có hạn chế số lượng cho đầu vào

– Bổ trợ kiến thức để vào học chương trình EAP nâng cao cho những sinh viên muốn vào chương trình cử nhân với  yêu cầu đầu vào IELTS 7.0

Chương trình dự bị (Diploma)

Chương trình dự bị của QUTIC tương đương với năm học đầu tiên của khóa học bằng cử nhân có liên quan.

QUTIC cung cấp các chương trình dự bị trong ccác ngành:

– Kinh doanh

– Công nghệ thông tin

– Các ngành công nghiệp sáng tạo.

Các chương trình được cung cấp qua hai học kỳ. Sinh viên đủ điều kiện trong ngành Kinh doanh và CNTT sẽ được chuyển tiếp năm thứ hai của khóa học cử nhân. Một số khóa học: Cử nhân Công nghiệp sáng tạo (Creative Industries) và Cử nhân Trò chơi (Games) và Giải trí Tương tác (Interactive Entertainment) có thể mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành, tùy thuộc vào khóa học / chuyên ngành nghiên cứu của bạn. Các chương trình này rất thích hợp cho những sinh viên đã học xong trung học phổ thông nhưng không đáp ứng được các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh hoặc học thuật để vào được đại học.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN