download

Hướng dẫn tải tài liệu tham khảo và đăng ký học – Đại học QUT

Đại học QUT cung cấp các tài liệu tham khảo chi tiết cho du học sinh quốc tế năm 2017. Bạn hãy click các đường link để xem tài liệu, file sẽ được mở trên trình duyệt PDF.

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên đại học và thạc sĩ

1. Quyển hướng dẫn về khóa học cho sinh viên quốc tế hệ đại học 2017

2. Quyển hướng dẫn về khóa học cho sinh viên quốc tế hệ sau đại học 2017

3. Quyển hướng dẫn cho sinh viên quốc tế 2017

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên học tiếng Anh, dự bị đại học, cao đẳng liên thông đại học

1Quyển hướng dẫn cho sinh viên trường cao đẳng quốc tế QUT năm 2017

Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt

  1. Thông tin chung về Đại học QUT
  2. Thông tin học bổng 2017

Các mẫu đơn xin học:

  1. Mẫu đơn xin học dự bị đại học, cao đẳng
  2. Mẫu đơn xin học đại học/thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế
  3. Mẫu đơn xin học bổng
  4. Mẫu đơn xin học MBA
  5. Mẫu thư giới thiệu (sinh viên MBA)
  6. Mẫu đơn xin học thạc sĩ nghiên cứu/ hoặc tiến sĩ
  7. Mẫu kế hoạch học tập

Bảng tính mẫu các chi phí du học tại ĐH QUT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN