tanh-hoc-thuat

Khóa học Tiếng Anh trường Cao đẳng Quốc Tế QUT

Trường cao đẳng Quốc Tế QUT (QUITC) là một bộ phận của Trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Trường Quốc Tế có nhiều khóa học Tiếng Anh và dự bị đại học có thể giúp cho học sinh quốc tế đáp ứng các điều kiện đầu vào của đại học QUT và các chương trình đại học Úc khác.

Sự chuyên nghiệp về ngôn ngữ là một tài sản quan trọng để bạn cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu và đa ngôn ngữ cũng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và môi trường văn hóa ở Úc.

Khóa học Tiếng Anh tại QUT

Nếu bạn là học sinh quốc tế, bạn có thể tham gia khóa học Tiếng Anh thông qua trường Cao đẳng Quốc tế QUT (QUITC) để:

– Cải thiện tiếng anh học thuật, cá nhân hay sự phát triển chuyên nghiệp

– Cung cấp các kĩ năng Tiếng anh để giúp bạn đáp ứng được yêu cầu đầu vào ngôn ngữ

– Chuẩn bị cho bài kiểm tra Tiếng anh chuyên nghiệp

Khóa học kéo dài từ 5 tới 45 tuần. Trong khóa học bạn sẽ được cải thiện khả năng nói Tiếng anh lưu loát và chính xác, đồng thời phát triển các kĩ năng cơ bản như là:

– Đọc

– Viết

– Nói

– Nghe

Tiếng anh tổng quát tại QUT

Các chương trình tiếng anh tổng quát của trường giúp học sinh:

Chuẩn bị hành trang để bước vào chương trình Tiếng anh học thuật (EAP)

Chúng tôi cung cấp 1 loạt các chương trình Tiếng anh tổng quát bắt đầu từ mức sơ cấp và tập trung vào 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Tiếng anh học thuật tại QUT

Chương trình tiếng anh học thuật 12 tuần được thiết kế cho những học sinh đã đáp ứng được các yêu đầu vào cơ bản của đại học QUT nhưng vẫn chưa đạt được trình độ Tiếng anh chuyên nghiệp..

Tiếng anh học thuật 1 (EAP1)

Chương trình này giúp bạn phát triển các kĩ năng:

– Đọc học thuật, nghe và ki năng ghi chép

– Nghe và nói

– Học tập và nghiên cứu

Nếu bạn hoàn thành EAP 1 với số điểmtối thiểu là 65%, và đủ điều kiện học vấn, bạn có thể học tiếp:

  • một khóa học cơ bản hoặc khóa học dự bị
  • EAP 2.

Tiếng anh học thuật 2 (EAP2)

Chương trình này cung cấp cho bạn có những sự chuẩn bị kĩ càng trước khi tham gia vào khóa học sau đại học và cải thiện phát triển các kĩ năng

– Đọc học thuật, nghe và kĩ năng ghi chép tóm tắt

– Nghe và nói

– Học tập và nghiên cứu

Nếu bạn hoàn thành EAP 2 với số điểm tổng thể tối thiểu là 65%, và đủ điều kiện học vấn, bạn có thể tiếp tục học lên:

  • Chương trình cử nhân (nếu số điểm nhập IELTS là 6.5 hoặc ít hơn)
  • EAP 3.

Nếu bạn hoàn thành khóa học với số điểm là 50-64%, học sinh đủ điều kiện học thuật  có thể tiếp tục học để lấy :

  • Bằng tốt nghiệp
  • Chứng chỉ đại học (sau đại học)
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong kinh doanh và truyền thông (cho học sinh vào các Thạc sĩ Kinh doanh)
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong truyền thông cho CNTT (cho học sinh vào các Thạc sĩ CNTT).

Tiếng anh học thuật 3 (EAP3)

Nếu bạn hoàn thành EAP 3 với điểm số  tối thiểu là 65%, và đủ điều kiện học vấn, bạn có thể tiếp tục:

  • Theo học các chương trình lấy bằng đại học và cao học của QUTcó đầu vào IELTS 7.0
  • Quý vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN