Các chuyên ngành học tại Đại học QUT, Úc (phần 2)

Các ngành học nổi bật tại Đại học QUT  (tiếp)

Các khóa học chuyên ngành Công nghiệp Sáng tạo tại Đại học Công nghệ Queensland:

Các khóa học dành cho bậc Cử nhân:

Bachelor of Communication

Bachelor of Communication (Advertising and Public Relations)

Bachelor of Communication (Digital Media)

Bachelor of Communication (Digital Media)/Bachelor of Information Technology

Bachelor of Communication (Digital Media)/Bachelor of Justice

Bachelor of Communication (Digital Media)/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Communication (Entertainment Industries)

Bachelor of Communication (Entertainment Industries)/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Communication (Journalism)

Bachelor of Communication (Journalism)/Bachelor of Justice

Bachelor of Communication (Journalism)/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Communication (Journalism)/Bachelor of Science

Bachelor of Communication (Professional Communication)

Bachelor of Communication (Professional Communication)/Bachelor of Justice

Bachelor of Communication (Professional Communication)/Bachelor of Nutrition Science

Bachelor of Communication (Professional Communication)/Bachelor of Science

Bachelor of Communication (Professional Communication)/Bachelor of Public Health

Bachelor of Communication/Bachelor of Justice

Bachelor of Communication/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Communication/Bachelor of Science

Bachelor of Creative Industries

Bachelor of Creative Industries/Bachelor of Human Services

Bachelor of Creative Industries/Bachelor of Information Technology

Bachelor of Creative Industries/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Design

Bachelor of Design – International

Bachelor of Design – International (Architecture)

Bachelor of Design – International (Fashion)

Bachelor of Design – International (Industrial Design)

Bachelor of Design – International (Interaction Design)

Bachelor of Design – International (Interior Architecture)

Bachelor of Design – International (Landscape Architecture)

Bachelor of Design – International (Visual Communication)

Bachelor of Design (Architecture)

Bachelor of Design (Architecture)/Bachelor of Engineering (Honours)

Bachelor of Design (Architecture)/Bachelor of Property Economics

Bachelor of Design (Architecture)/Bachelor of Urban Development (Honours) (Construction Management)

Bachelor of Design (Fashion)

Bachelor of Design (Honours)

Bachelor of Design (Honours) (Architectural Studies) – Advanced Standing Entry

Bachelor of Design (Industrial Design)

Bachelor of Design (Industrial Design)/Bachelor of Engineering (Honours)

Bachelor of Design (Industrial Design)/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Design (Interaction Design)

Bachelor of Design (Interaction Design)/Bachelor of Engineering (Honours)

Bachelor of Design (Interaction Design)/Bachelor of Information Technology

Bachelor of Design (Interior Architecture)

Bachelor of Design (Interior Architecture)/Bachelor of Property Economics

Bachelor of Design (Interior Architecture)/Bachelor of Urban Development (Honours) (Construction Management)

Bachelor of Design (Landscape Architecture)

Bachelor of Design (Landscape Architecture)/Bachelor of Engineering (Honours)

Bachelor of Design (Landscape Architecture)/Bachelor of Science

Bachelor of Design (Landscape Architecture)/Bachelor of Urban Development (Honours) (Urban and Regional Planning)

Bachelor of Design (Visual Communication)

Bachelor of Design/Bachelor of Engineering (Honours)

Bachelor of Design/Bachelor of Urban Development (Honours)

Bachelor of Fine Arts

Bachelor of Fine Arts (Acting)

Bachelor of Fine Arts (Animation)

Bachelor of Fine Arts (Creative Writing)

Bachelor of Fine Arts (Creative Writing)/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Fine Arts (Dance Performance)

Bachelor of Fine Arts (Dance)

Bachelor of Fine Arts (Drama)

Bachelor of Fine Arts (Film, Screen and New Media)

Bachelor of Fine Arts (Film, Screen and New Media)/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Fine Arts (Music)

Bachelor of Fine Arts (Technical Production)

Bachelor of Fine Arts (Visual Arts)

Bachelor of Fine Arts/Bachelor of Laws (Honours)

Diploma in Creative Industries

Các khóa học dành cho bậc Thạc sĩ/ Tiến sĩ:

Doctor of Creative Industries

Doctor of Philosophy

Doctor of Philosophy (Hosted by Creative Industries Faculty)

Graduate Certificate in Digital Communication

Graduate Diploma in Digital Communication

Master of Architecture (from 2022)

Master of Architecture (until 2022)

Master of Digital Communication

Master of Philosophy

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành Kinh doanh

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành Giáo dục, Y tế, Luật

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật

 

Hỗ trợ tư vấn miễn phí thông tin về ngành học và thủ tục xin học bổng của Đại học QUT 2020 – 2021

Kính mời quý vị liên hệ tư vấn xin học bổng của Đại học QUT tại Văn phòng đại diện tuyển sinh của Đại học QUT tại Việt Nam – Công ty Du học VIP. Hotline/Viber/Zalo: 0986781890 và email: duhocvip@gmail.com hoặc truy cập Website: https://qut.edu.vn/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN