Các chuyên ngành học tại Đại học QUT, Úc (phần 3)

Các ngành học nổi bật tại Đại học QUT  (tiếp)

Các ngành học chuyên ngành Giáo dục, Y tế, Luật tại Đại học Công nghệ Queensland:

Các khóa học dành cho bậc Cử nhân:

 • Giáo dục
 • Bachelor of Education (Early Childhood)
 • Bachelor of Education (Primary)
 • Bachelor of Education (Secondary)
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Business
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Creative Writing)
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Dance)
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Drama)
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Film, Screen and New Media)
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Music)
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Visual Arts)
 • Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Information Technology
 • Y tế:
 • Bachelor of Behavioural Science (Honours Psychology)
 • Bachelor of Behavioural Science (Psychology)
 • Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Business
 • Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Justice
 • Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Laws (Honours)
 • Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Social Work
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Biomedical Science (Honours)
 • Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Business
 • Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Laws (Honours)
 • Bachelor of Clinical Exercise Physiology
 • Bachelor of Health Information Management
 • Bachelor of Human Services
 • Bachelor of Human Services/Bachelor of Business
 • Bachelor of Human Services/Bachelor of Justice
 • Bachelor of Human Services/Bachelor of Public Health
 • Bachelor of Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Laboratory Science
 • Bachelor of Nursing
 • Bachelor of Nursing – Graduate Entry
 • Bachelor of Nursing/Bachelor of Behavioural Science (Psychology)
 • Bachelor of Nursing/Bachelor of Paramedic Science
 • Bachelor of Nursing/Bachelor of Public Health
 • Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours)
 • Bachelor of Nutrition Science
 • Bachelor of Paramedic Science
 • Bachelor of Paramedic Science – Graduate Entry
 • Bachelor of Pharmacy (Honours)
 • Bachelor of Podiatry
 • Bachelor of Podiatry – Graduate Entry
 • Bachelor of Public Health
 • Bachelor of Radiation Therapy
 • Bachelor of Social Work
 • Bachelor of Sport and Exercise Science
 • Bachelor of Vision Science
 • Diploma in Health Science
 • Diploma in Health Science (Health Studies)
 • Diploma in Health Science (Nursing)
 • Luật:
 • Bachelor of Justice
 • Bachelor of Justice (Honours)
 • Bachelor of Justice/Bachelor of Laws (Honours)
 • Bachelor of Laws (Honours)
 • Bachelor of Laws (Honours) – Graduate Entry

Các khóa học dành cho bậc Thạc sĩ/ Tiến sĩ:

 • Giáo dục
 • Doctor of Education
 • Doctor of Philosophy (Hosted by Faculty of Education)
 • Graduate Certificate in Education
 • Graduate Certificate in Education (Early Years)
 • Graduate Certificate in Education (General Studies)
 • Graduate Certificate in Education (Inclusive Education)
 • Graduate Certificate in Education (Leadership and Management)
 • Graduate Certificate in Education (STEM in Education)
 • Graduate Certificate in Education (TESOL)
 • Master of Education
 • Master of Education (Double Major)
 • Master of Education (Early Childhood Teaching)
 • Master of Education (Early Years)
 • Master of Education (General Studies)
 • Master of Education (Inclusive Education)
 • Master of Education (Leadership and Management)
 • Master of Education (School Guidance and Counselling – General)
 • Master of Education (STEM in Education)
 • Master of Education (Teaching English to Speakers of Other Languages – TESOL)
 • Master of Teaching (Early Childhood)
 • Master of Teaching (Primary)
 • Master of Teaching (Secondary)
 • Y tế
 • Doctor of Philosophy (Hosted by Faculty of Health)
 • Graduate Certificate in Communication for Health
 • Graduate Certificate in Diagnostic Genomics
 • Graduate Certificate in Domestic Violence
 • Graduate Certificate in Health Science
 • Graduate Certificate in Nursing
 • Graduate Certificate in Podiatric Therapeutics
 • Graduate Diploma in Cardiac Ultrasound
 • Graduate Diploma in Diagnostic Genomics
 • Graduate Diploma in Environmental Health
 • Graduate Diploma in Health Management
 • Graduate Diploma in Medical Ultrasound
 • Graduate Diploma in Occupational Health and Safety
 • Graduate Diploma in Public Health
 • Master of Advanced Practice Nursing
 • Master of Clinical Psychology
 • Master of Counselling
 • Master of Diagnostic Genomics
 • Master of Health Management
 • Master of Health, Safety and Environment
 • Master of Nurse Practitioner
 • Master of Optometry
 • Master of Psychology (Educational and Developmental)
 • Master of Public Health
 • Master of Social Work – Qualifying
 • Luật
 • Doctor of Philosophy (Hosted by Faculty of Law)
 • Graduate Certificate in Applied Law
 • Graduate Certificate in Policy and Governance
 • Graduate Diploma in Legal Practice

 

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành Kinh doanh

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành Sáng tạo Công nghiệp

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành khoa học và kỹ thuật

 

Hỗ trợ tư vấn miễn phí thông tin về các ngành học và thủ tục xin học bổng của Đại học QUT 2020 – 2021

Kính mời quý vị liên hệ tư vấn xin học bổng của Đại học QUT tại Văn phòng đại diện tuyển sinh của Đại học QUT tại Việt Nam – Công ty Du học VIP. Hotline/Viber/Zalo: 0986781890 và email: duhocvip@gmail.com hoặc truy cập Website: https://qut.edu.vn/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN