Các chuyên ngành học tại Đại học QUT, Úc (phần 4)

Các ngành học nổi bật tại Đại học QUT (tiếp)

Các ngành học chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật tại Đại học QUT:

Các khóa học dành cho bậc Cử nhân:

Bachelor of Engineering (Honours)

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical Process)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil)

Bachelor of Engineering (Honours) (Computer and Software Systems)

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Aerospace)

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronics)

Bachelor of Engineering (Honours) (Medical)

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Information Technology

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Mathematics

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Science

Bachelor of Games and Interactive Environments

Bachelor of Games and Interactive Environments (Animation)

Bachelor of Games and Interactive Environments (Game Design)

Bachelor of Games and Interactive Environments (Software Technologies)

Bachelor of Games and Interactive Environments/Bachelor of Mathematics

Bachelor of Information Technology

Bachelor of Information Technology (Computer Science)

Bachelor of Information Technology (Honours)

Bachelor of Information Technology (Information Systems)

Bachelor of Information Technology/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Information Technology/Bachelor of Mathematics

Bachelor of Mathematics

Bachelor of Mathematics (Applied and Computational Mathematics)

Bachelor of Mathematics (Honours)

Bachelor of Mathematics (Operations Research)

Bachelor of Mathematics (Statistics)

Bachelor of Property Economics

Bachelor of Property Economics/Bachelor of Business

Bachelor of Property Economics/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Science

Bachelor of Science (Biological Sciences)

Bachelor of Science (Chemistry)

Bachelor of Science (Earth Science)

Bachelor of Science (Environmental Science)

Bachelor of Science (Honours)

Bachelor of Science (Physics)

Bachelor of Science/Bachelor of Business

Bachelor of Science/Bachelor of Games and Interactive Environments

Bachelor of Science/Bachelor of Information Technology

Bachelor of Science/Bachelor of Laws (Honours)

Bachelor of Science/Bachelor of Mathematics

Bachelor of Urban Development (Honours)

Bachelor of Urban Development (Honours) (Construction Management)

Bachelor of Urban Development (Honours) (Quantity Surveying and Cost Engineering)

Bachelor of Urban Development (Honours) (Urban and Regional Planning)

Diploma in Engineering

Diploma in Information Technology

 

Các khóa học cho bậc Thạc sĩ/ Tiến sĩ:

Doctor of Philosophy (Hosted by Science and Engineering Faculty)

Graduate Certificate in Communication for Information Technology

Graduate Certificate in Data Analytics

Graduate Certificate in Data and New Technology Law

Graduate Diploma in Applied Science (Medical Physics)

Master of Applied Science (Medical Physics)

Master of Data Analytics

Master of Engineering

Master of Engineering Management

Master of Information Technology

Master of Information Technology – Graduate Entry

Master of Professional Engineering

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành Kinh doanh

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành Sáng tạo Công nghiệp 

Xem thêm về các khóa học chuyên ngành Giáo dục, Y tế, Luật 

 

Hỗ trợ tư vấn miễn phí thông tin về chi phí và thủ tục xin học bổng của Đại học QUT 2020 – 2021

Kính mời quý vị liên hệ tư vấn xin học bổng của Đại học QUT tại Văn phòng đại diện tuyển sinh của Đại học QUT tại Việt Nam – Công ty Du học VIP. Hotline/Viber/Zalo: 0986781890 và email: duhocvip@gmail.com hoặc truy cập Website: https://qut.edu.vn/

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN