Chương trình đào tạo của trường cao đẳng Quốc Tế QUT (QUITC)

Trường cao đẳng Quốc Tế QUT (QUITC) là một bộ phận của Trường Đại Học Công nghệ Queensland (QUT), Trường Quốc Tế có nhiều chương trình tiếng Anh và dự bị đại học có thể giúp cho học sinh quốc tế đáp ứng các điều kiện đầu vào của đại học QUT và các chương trình đại học Úc khác.

Trường Quốc Tế QUT hỗ trợ giới thiệu về cuộc sống ở khu học xá, giúp các học sinh trong quá trình chuyển tiếp theo học ở một môi trường đại học và sinh sống ở Úc.

Chương trình tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh của Trường Quốc Tế QUTIC được thiết kế để giúp học sinh nâng cao trình độ tiếng Anh cho các mục đích cá nhân, nghề nghiệp hay học thuật.  Chúng tôi có nhiều chương trình tiếng Anh tăng cường.

Tiếng Anh tổng quát

Chương trình tiếng Anh tổng quát chú trọng phát triển các kỹ năng cốt lõi về đọc, viết, nghe và nói cho học sinh.  Chúng tôi có các lớp học tiếng Anh tổng quát ở nhiều trình độ, từ sơ cấp đến cao cấp. Thời gian cho mỗi lớp này là 5 tuần và gồm có 25 giờ học mỗi tuần (bao gồm cả 2 giờ tự học có hướng dẫn từng cá nhân).

Có 9 kỳ nhập học tiếng Anh tổng quát mỗi năm và học sinh có thể học tối đa là 45 tuần tiếng Anh tổng quát mỗi năm.  Chương trình tiếng Anh tổng quát cũng có thể chuẩn bị cho học sinh vào học các chương trình dạy tiếng khác của Trường Quốc Tế và theo học đại học hay cao học trong trường.

Tiếng Anh học thuật (EAP)

Chương trình tăng cường 12 tuần này được thiết kế nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh để đáp ứng yêu cầu đầu vào của các chương trinh học thuật.  Chương trình cũng giúp cho học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết để học tập thành công trong một môi trường đại học. Chương trình EAP dành cho học sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh nhưng muốn theo học Dự bị, Cao đẳng hay Đại học.

Tiếng Anh học thuật Bổ sung (EAP Plus)

EPA Plus là chương trình 24 tuần được thiết kế nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh để đáp ứng yêu cầu đầu vào của các chương trình học thuật. Chương trình EAP Plus có bài kiểm tra riêng và học sinh cần phải vượt qua bài kiểm tra này ở một trình độ cần thiết để đáp ứng các điều kiện đầu vào của khóa học lấy bằng mà họ lựa chọn.

Tiếng Anh học thuật nâng cao (EAP Advanced)

Chương trình EAP Advanced là chương trình tăng cường 12 tuần được thiết kế cho học sinh quốc tế cần đạt điều kiện tiếng Anh để theo học các chương trình lấy bằng đại học và cao học của QUT cần IELTS 7.0.

Chương trình EAP Advanced nhằm giúp học sinh nâng cao trình độ tiếng Anh để đạt điều kiện vào học các chương trình lấy bằng nhất định (có thể tham khảo đường dẫn), để biết các chương trình mà EAP Advanced được chấp nhận.

Tiếng Anh Thương Mại

Tiếng Anh Thương Mại được dạy như là một phần hay thế tiếng Anh phổ quát. Chương trình này được thiết kế cho học sinh học tiếng Anh thực tế và hữu dụng để giao tiếp trong lãnh vực kinh doanh quốc tế nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp. Khóa học này có thể giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ kiểm tra Tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế (TOEIC).

Khóa học này được tổ chức khi có nhu cầu.

Tiếng Anh Dự Bị Đại Học

Chương trình 2 tuần này được thiết kế cho học sinh đã đáp ứng điều kiện học lực và tiếng Anh học dự bị để vào học chương trình Cao Đẳng liên thông Đại Học và muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN