Hướng dẫn tải tài liệu tham khảo và đăng ký học – Đại học QUT

Đại học QUT cung cấp các tài liệu tham khảo chi tiết cho du học sinh quốc tế năm 2023. Bạn hãy click vào các đường link dưới đây để xem và tải tài liệu, file sẽ được mở trên định dạng PDF.

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên đại học và thạc sĩ

Quyển hướng dẫn về trường và các khóa học cho sinh viên quốc tế 2023

Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho sinh viên học tiếng Anh, dự bị đại học, cao đẳng liên thông đại học

Hướng dẫn cho sinh viên trường cao đẳng quốc tế QUT năm 2023

Các hướng dẫn khác:

  1. Thông tin chung về Đại học QUT bằng tiếng Việt
  2. Thông tin học bổng
  3. Các chi phí du học cần chuẩn bị

Các mẫu đơn xin học:

  1. Mẫu đơn xin học dự bị đại học, cao đẳng
  2. Mẫu đơn xin học đại học/thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế
  3. Mẫu đơn xin học bổng
  4. Mẫu đơn xin học MBA
  5. Mẫu thư giới thiệu (sinh viên MBA)
  6. Mẫu đơn xin học thạc sĩ nghiên cứu/ hoặc tiến sĩ
  7. Mẫu kế hoạch học tập

BÀI VIẾT LIÊN QUAN