Yêu cầu đầu vào chương trình liên thông đại học QUT

Đại học QUT thông báo tới tất cả du học sinh quốc tế về yêu cầu đầu vào của chương trình liên thông như sau:

STT Chương trình Yêu cầu học vấn Yêu cầu tiếng Anh Học lực tiến bộ cần thiết
1 Văn bằng Cao đẳng Kinh doanh Tốt nghiệp lớp 12 với điểm trung bình tối thiểu 6.5 IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Hoặc hoàn tất chương trình QUT EAP với điểm tối thiểu 50%

Đạt 8 tín chỉ chương trình cao đẳng với điểm trung bình 4.0 (tính theo thang 7)
2 Văn bằng cao đẳng công nghiệp sáng tạo Tốt nghiệp lớp 12 với điểm trung bình tối thiểu 6.5
3 Văn bằng Cao đẳng Công nghệ thông tin Tốt nghiệp lớp 12 với điểm trung bình tối thiểu 6.5
4 Văn bằng cao đẳng kỹ thuật công trình Tốt nghiệp lớp 12 với điểm trung bình tối thiểu 6.5

Toán B

5 Cơ sở tiêu chuẩn Tốt nghiệp lớp 12 với điểm trung bình tối thiểu 5.0

Hoặc hết lớp 11 với điểm trung bình 7.5

Đáp ứng yêu cầu tiên quyết GPA và môn học của phân khoa.

Đạt được thứ hạng cần thiết đối với môn tiếng Anh học thuật 2.

6 Cơ sở nâng cao

Chương trình văn bằng cao đẳng: chương trình tương đương với năm thứ nhất chương trình cử nhân liên quan. Trong chương trình cao đẳng bạn sẽ học 6 môn và 2 môn Tiếng Anh. Bằng cao đẳng QUT giúp bạn:

– Được bớt 1 năm học

– Trau dồi Tiếng Anh

– Thích nghi với việc học tập, văn hóa và ngôn ngữ

Chương trình cơ sở: theo học chương trình cơ sở như là liên thông vào năm thứ nhất của chương trình cử nhân QUT, giúp bạn làm quen dễ dàng với cuộc sống đại học và được soạn thảo để sinh viên, có thể đáp ứng yêu cầu học tập và Tiếng Anh cho chương trình cử nhân QUT có yêu cầu tuyển sinh IELTS lên đến 6.5. Về mặt học tập, sinh viên hội đủ điều kiện có thể theo học EAP nâng cao để đáp ứng yêu cầu tiếng Anh với các chương trình đòi hỏi IELTS 7.0.

Nếu đã học xong lớp 11 hoặc Lớp 12 tại Việt Nam với các thứ hạng đạt yêu cầu, bạn có thể hội đủ điều kiện nhập học chương trình cơ ở của QUT.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN